UTVIKLING AV OVERFLODSBASERTE
DISTRIBUSJONS- OG FORRETNINGSMODELLER
Eller:
HVORDAN TJENE PENGER MED FRI FLYT
OG OVERFLODSDISTRIBUSJON?

CC-lisenser kan hjelpe musikere/skapere med å:
  1. Utvikle forretningsmodeller og inntektsstrømmer for en overflodsbasert økonomi (overflod/fri flyt av eksemplarer og kopier, og av verk).
  2. Nå frem i konkurransen om mindshare/mindspace.
Avskaffelsen eller overvinnelsen av knapphet på kulturelle verk og kunnskap er et gigantisk fremskritt. Det representerer et enormt potensiale for sosiale fremskritt, frihet, utvikling av sivile rettigheter og demokratisk deltakelse.

Samtidig oppstår det nye flaskehalser eller knapphet på oppmerksomhet, "mentale knappheter" - som utgjør generativer som åpner opp nye inntektsmuligheter.

Den nye verden med mentale knappheter er både et resultat av og krever en overflod av eksemplarer og kopier (og verksvarianter eller verksfamilier) i fri flyt som grunnlag for å lykkes med å gjøre dine arbeider og deg selv synlige og dermed øke dine muligheter for å tjene penger på ditt virke.

Giving it Away - Cory Doctorow earns money by giving away his books:
http://www.forbes.com/2006/11/30/cory-doctorow-copyri ght-tech-media_cz_cd_books06_1201doctorow.html
På norsk: Gi det bort!

Better Than Free - Kevin Kelly's 8 new generatives:
http://www.kk.org/thetechnium/archives/2008/01/better_than_fre.php
På norsk: Bedre enn gratis

Noen forslag til hvordan finansiere produksjonen av digitale åndsverk (i et samfunn med overflod og fri flyt av eksemplarer og kopier):
http://efn.no/verk-finansiering.html

Et eksempel på det som kommer: Magnatune.
http://www.magnatune.com/
Norsk artist på Magnatune: Memories of Tomorrow
http://www.magnatune.com/artists/mot

Index       Neste