GENERO: REGISTER OG ØKOSYSTEM FOR FRIE VERK

Genero Et norsk prosjekt, igangsatt av FriBit.

Mål: å kombinere frie lisenser og fri deling med bærekraftige inntektsmodeller og revenue share-avtaler bestemt av skaperen/opphaveren.

Har fått midler fra Fornyingsdepartementet (Nettskap 2.0) til å ferdigstille pilotversjon basert på fri programvare:
https://fribit.no/2010/06/24/fribits-prosjekter-far-287-000-kroner-i-stotte/

Mer om Genero:

Fri kultur eller proprietær kultur:
Hva er bibliotek-sektorens rolle i tilrettelegging av fri kultur?
https://creativecommons.no/node/31

Om Genero (prosjektets hjemmeside)
https://fribit.no/prosjekter/genero/

Genero Initiative @Slideshare:
https://www.slideshare.net/FriBit/genero-initiative-nuug-1872176

Genero Project (video)
https://vimeo.com/6197566

Genero presentation at IFLA conference 2010
https://fribit.no/2010/08/12/genero-is-presented-at-ifla/
(thorough, and available in many languages)

Index       Neste