FORUM FOR KUNNSKAPSALLMENNINGER

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons License.

Kunnskapen er en gave til alle.
Jo mer man deler, desto mer blir det dele.
(Ailo Gaup)


Forum for kunnskapsallmenninger skal samle institusjoner og personer som er interessert i og ønsker å fremme kunnskapsdeling og kunnskapsallmenninger i felles fora for ideutveksling og samarbeid om prosjekter av felles interesse, og har oppstått som et samarbeidsprosjekt mellom EFN og biblioteksektoren.

Noen eksempler på kunnskapsallmenninger er public domain[0], åndsverk som er "falt i det fri", og verk med ulike typer frie lisenser, som f.eks. GPL[1], Copyleft[2] og Creative Commons-lisenser[3]. Internasjonalt er det i ferd med å etableres arkiver og databaser med nye verk som er publisert med frie og brukervennlige lisenser[4], og nye versjoner av søkemaskiner med mulighet for å søke etter verk ut fra verkenes lisenstyper.

Eksempler på ulike prosjekter som Forum for kunnskapsallmenninger ønsker å støtte og bidra til:

Domenenavnet kunnskapsallmenning.no vil være en innfallsport til slike prosjekter.

Det er opprettet en epostliste for Forum for kunnskapsallmenninger, der slike emner kan tas opp. Interesserte kan melde seg på epostlista her: https://mailman.efn.no/mailman/listinfo/kunnskapsallmenning.

Det er ikke noe krav om å være aktiv bidragsyter for å stå på lista, bare at man er interessert i emneområdet og ønsker å bli holdt orientert om det.

[0] https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/GPL
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft
[3] https://efn.no/creativecommons.html
[4] https://creativecommons.org/getcontent/
[5] https://www.creativecommons.no
[6] https://www.creativecommons.no
[7] https://no.wikipedia.org/wiki/Main_Page
[8] https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/koha-norge

OVERSIKT OVER TILGJENGELIGE FORA (EPOSTLISTER)

https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo

ANDRE ARTIKLER OM KUNNSKAPSALLMENNINGER

Gisle Hannemyr: Skapende allmenninger - opphavsrett på en ny måte
https://folk.uio.no/gisle/essay/ipr10.html

Gisle Hannemyr: Allmenningens muligheter - bokomtale av Lawrence Lessigs bok,
The future of ideas. The fate of commons in a connected world.
https://folk.uio.no/gisle/essay/lessig02.html

BRUKERRETTIGHETER

EFN: Viktige brukerkrav til digitalt materiale
https://efn.no/digitaltmateriale-kravliste.html

Thomas Gramstad: Gjenreis eksemplarrettighetene!
https://efn.no/eksemplarrettigheter.html

Thomas Gramstad: Hvem skal eie formatene?
https://efn.no/hvem-eier-formatet.html

Gisle Hannemyr: Digital tilgjengelighet - Lov om pne digitale formater og tjenester
https://folk.uio.no/gisle/essay/lovofb.html

Gisle Hannemyr: Demokrati og dokumentformater
https://folk.uio.no/gisle/essay/ms09.html

Gisle Hannemyr: Åndsverkgoder til alle
https://folk.uio.no/gisle/essay/ipr11.html

Per Inge Østmoen: Kopiering: En grunnleggende rettighet
https://efn.no/kopirett.html

PROGRAMVAREALLMENNINGER

Gisle Hannemyr: Fri programvare - Richard Stallman p besøk i Oslo
https://folk.uio.no/gisle/essay/rms.html

Per Inge Østmoen: Databehandlingens frihet og Linux
https://efn.no/datafrihet.html

FRIBØKER

Lawrence Lessig: Free Culture:
https://efn.no/freeculture/index.html

MCM: The Pig and the Box
https://www.dustrunners.com/dl/Pig_and_the_Box.pdf
(Barnebok om DRM!)

LOVFORSLAG

EFNs lovforslag om leserett til åndsverk
https://efn.no/lovforslag.html

Gisle Hannemyr: Utkast til lov om åpne digitale formater og tjenester
https://folk.uio.no/gisle/essay/lovof.html

Offentlighetsloven kan brukes for åpne formater
https://www.digi.no/dtno.nsf/pub/dd20021031145808_ero_63693751Dette dokumentets adresse:
https://www.kunnskapsallmenning.no/index.html


Sist oppdatert av   Thomas Gramstad     18. april   2008.

Support the Blue Ribbon Campaign for Free Speech! Best Viewed With Any Browser Valid XHTML 1.0! Frames Free! Ribbon Campaign Created with GNU Emacs www.linux.org - a GNU and better computer for you